vakbond

became a member of the Nieuw Genootschap van Nederlandse Componisten (New Association of Dutch Composers, Nieuw Geneco)